ALGEMENE VOORWAARDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN.

* Jolanda Boer fotografie zorgt ervoor, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.

* Bij opdrachten kan Jolanda Boer Fotografie nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke, dan wel materiële schade tijdens een fotosessie.

* Jolanda Boer Fotografie verplicht zich de kans op fouten en storingen tijdens de opnamen tot het minimum te beperken.

* De afgesproken fotografietijd dient opeenvolgend plaats te vinden en start bij aankomst van de fotograaf.

* Jolanda Boer Fotografie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de website www.jolandaboer.nl of het gebruik van beeldinformatie die op deze website wordt verstrekt.

* Jolanda Boer Fotografie behoudt zich het recht om informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

* Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op één of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermeldingen van gegronde redenen melden. Jolanda Boer Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

* Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer Jolanda Boer Fotografie door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, Jolanda Boer Fotografie daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk, naar een passende oplossing voor vervanging gezocht.

* Achteraf kan er geen beroep op Jolanda Boer Fotografie worden gedaan betreffende klachten van foto-afdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van de DVD. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Jolanda Boer Fotografie niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdrukken.

* Bij gebruikmaking van diensten van Jolanda Boer Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

BETALING.

*De betaling dient binnen de afgesproken tijd betaald te worden aan Jolanda Boer Fotografie.

*Bij alle diensten geldt; de producten worden pas geleverd zodra de betaling binnen is.

ANNULERING.

* Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

* Annuleren van fotoshoots dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden, is dit niet het geval, dan zal Jolanda Boer Fotografie 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de opdrachtgever.

* Bij het annuleren van een bruidsreportage zal Jolanda Boer Fotografie 25% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening brengen.

* Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Hierbij dient de wederpartij een percentage van 15% te voldoen aan Jolanda Boer Fotografie, deze is reeds betaald als boekingsreservering. Onder geldige redenen voor het annuleren van een bruidsreportage vallen; ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij of overlijden van de naaste familieleden van de wederpartij.

Publicatierecht.

* Jolanda Boer Fotografie behoudt het recht foto’s te gebruiken op haar internetsite (www.jolandaboer.nl) of elders te plaatsen ter promotie van haar werk als fotograaf.

* Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Jolanda Boer Fotografie, www.jolandaboer.nl) op of nabij de foto’s. Dit geldt niet voor rechtenvrije foto’s.

* Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders vermeld.

Copyright.

* Jolanda Boer Fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s die door Jolanda Boer Fotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht en op de website worden aangeboden.

* Jolanda Boer Fotografie behoudt te allen tijde het digitale origineel.

Prijsopgaven.

* Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Jolanda Boer Fotografie zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. De prijs op de offerte is tot twee maanden na de offertedatum geldig. Met bevestigen wordt de prijs vastgelegd.

* De prijs luidt in euro’s.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– Inclusief BTW

– Exclusief reiskosten

Jolanda Boer // Fotograaf voor het vastleggen van echte, pure en liefdevolle momenten. Werkzaam vanuit Drenthe; beschikbaar door heel Nederland

@ instagram.

jolanda boer
A
B
C
D